Hory Hory Hory Hory Hory Hory Vodní

Cykloturistika

Vítejte na cyklotoulkách našim krajem.

Právě jste se dostali na stránky, které zobrazují blízké i vzdálenější okolí České Lípy. Město se nachází mezi "ušima" České republiky severně od Prahy. Jemu na "dojezd" je Šluknovský výběžek, Sasko, Frýdlantský výběžek, Jizerské hory, Český ráj, Kokořínsko, Polabí až po Labské pískovce. Pozoruhodné je i bezprostřední okolí Lužických hor, Podještědsko, Mimoňsko s bývalým vojenským prostorem, Dokská i Holanská rybniční pánev a Verneřická vrchovina. Oproti známým turistickým oblastem má však okolí České Lípy jednu výraznou zvláštnost - stačí pouhých 10 kilometrů na to, aby se změnil zásadně ráz celé krajiny. Jedná se o ideální vlastnost pro "svátečního" cykloturistu. Velmi hustá síť málo frekventovaných okresních silniček spolu s dobře upravenými lesními cestami umožňuje obrovskou variabilnost zvolených tras. K dobré orientaci přispívá přehledné značení a úplné zmapování celého okolí v měřítku 1:25 000.

A teď k vlastnímu zobrazení jednotlivých tras. Jedná se tak trochu o "komiksovou" formu ve které je snaha postihnout atmosféru výpravy. Jde přitom o prožitek, nikoliv o vědecko-dokumentační akci. U návštěvy stránek má vybudit chuť k pohybu spojeného se zajímavou náplní. Každý si pak bude vytvářet pochopitelně vlastní dokumentaci a objevovat pro sebe nové věci a nové zážitky, které budou nepopsatelně silnější.

Tento cíl má podpořit i na první pohled poněkud neobratné časové, nikoliv tematické, uspořádání. Žijeme v čase rychlých změn. Co bylo včera, dnes už neplatí. Také vývoj stránek nemusí být závislý na několika jedincích a štafeta může pokračovat dál. Nikoho také neudiví, že se některé trasy kříží anebo se mohou dokonce i opakovat (léto - zima, teď či po 20 letech...).

S přáním mnoha krásných zážitků na cestách našeho kraje Vás zdraví autoři z Vašich řad.Za ně 16.11.2004  Stanislav Vráťa, mobil: 728 078 187,  E-mail: s.vrata@seznam.cz