Zakarpatská Ukrajina. Přejezd hranic. ( 1/ 36 )
První Předcházející Další Poslední
2006_11_001
Předcházející Domovská stránka Další
Zakarpatská Ukrajina na konci léta Zakarpatská Ukrajina na konci léta Zakarpatská Ukrajina na konci léta Zakarpatská Ukrajina na konci léta Zakarpatská Ukrajina na konci léta S L A V N O S T N Í   V S T U P   I v S L A V N O S T N Í   V S T U P   I v S L A V N O S T N Í   V S T U P   I v Panenská příroda schovaná ve středu Evropy nás lákala již dlouho. Až jednoho dne jsme kola
naložili na cyklobus a tradá za dobrodružstvím.
 
Panenská příroda schovaná ve středu Evropy nás lákala již dlouho. Až jednoho dne jsme kola
naložili na cyklobus a tradá za dobrodružstvím.
 
Zatímco českolipská posádka se již etablovala... ..hradecká posádka teprve nastupuje.